Nasi stypendyści

Nasi stypendyści

Z przyjemnością informujemy, że osiągnięcia uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w bieżącym roku szkolnym zostały zauważone i docenione.

Tegorocznym stypendystą Prezesa Rady Ministrów jest Maciej Block, uczeń klasy III D.

Stypendystą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania został Mikołaj Witoński, uczeń klasy III B.

Stypendystami Pomorskiego programu pomocy stypendialnej zostali:

  • Marta Blok – uczennica klasy I E,
  • Anna Fierek – uczennica klasy I E,
  • Anna Laga – uczennica klasy I E,
  • Maksymilian Meyer – uczeń klasy I E,
  • Cyprian Nastały – uczeń klasy I A,
  • Jakub Nurkiewicz – uczeń klasy I C,
  • Alicja Szmuda – uczennica klasy I B,
  • Aleksandra Świderska – uczennica klasy I B.

You may also like...