Kwestionariusz osobowy dla przyjętych do VILO

Drogi Uczniu, Droga Uczennico,

poniżej znajduje się kwestionariusz osobowy, który musicie wypełnić i dostarczyć wraz z oryginałami dokumentów aby potwierdzić chęć nauki w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni.

Kwestionariusz możesz wydrukować dwustronnie i wypełnić w domu lub wypełnić bezpośrednio w szkole podczas składania dokumentów (wówczas musi towarzyszyć Ci rodzic/opiekun).

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

dane zawarte w kwestionariuszu pozwolą na uzupełnienie niezbędnej dokumentacji. Serdecznie prosimy o sprawdzenie czy wpisane dane (zwłaszcza kontaktowe) są poprawne. Kwestionariusz możecie Państwo wydrukować dwustronnie i przekazać dziecku do złożenia z dokumentami lub wypełnić na miejscu w szkole (wówczas niezbędna jest Państwa obecność).