Wniosek o ponowne rozpatrzenie

I. Wniosek o ponowne rozpatrzenie – dla osób, które nie dostały się do VI LO ale proszą o ponowne rozpatrzenie w ramach ewentualnych wolnych miejsc.

II. Wniosek o zmianę profilu – dla osób, które dostały się do VI LO ale proszą o ponowne rozpatrzenie w ramach ewentualnych wolnych miejsc w „wymarzonym” profilu.