Zarządzenie Dyrektora z dnia 30 września 2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

VI LO.021.4.2019 Zarządzenie Dyrektora z dnia 30 września  2019 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18...

Konsultacje w roku szkolnym 2019/2020

Konsultacje 2019/20 (1,8,9,10 godz.lek.) Konsultacje rodziców  z nauczycielami po telefonicznym umówieniu Lp. Nazwisko Imię Dzień Godz. Lekcyjna 1 Borys Agnieszka środa 9 2 Cegielska Dorota czwartek 1 4 Chorab Andrzej wtorek 10 5 Czoków...

Edukacyjny Program Stypendialny

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania. Więcej informacji na temat Edukacyjnego Programu Stypendialnego Jacka Burego – Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja i formularz...

Informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, uprzejmie przypominamy. W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z...

Zajęcia relaksacyjne

W czwartek 10 października o godz. 15.00 zapraszam na zajęcia relaksacyjne w siłowni Więcej informacji u Psychologa szkolnego Istnieje możliwość innego terminu zajęć