Zasady zwalniania z WF

1.Uczeń może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego przez dyrektora szkoły po dostarczeniu nauczycielowi wychowania fizycznego podania wraz z zaświadczeniem lekarskim (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.). Terminy składania wymaganych dokumentów:

  • zwolnienia na rok szkolny i I okres – do 30 września
  • zwolnienia na II okres – do 31 stycznia

2. Uczeń może być zwolniony z pewnych zadań ruchowych przez dyrektora szkoły, po dostarczeniu nauczycielowi wychowania fizycznego podania wraz z zaświadczeniem lekarskim .

Podania jako dokumenty .pdf: