Gdyńskie Mistrzostwa Matematyczne

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich uczniów klas siódmych gdyńskich szkół podstawowych do udziału w konkursie Gdyńskie Mistrzostwa Matematyczne.

Organizowany konkurs ma na celu popularyzację matematyki oraz zachęcenie uczniów szkół podstawowych do szerszego poznawania tej dziedziny nauki.

  • Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje do 15 listopada 2023 r. nauczyciel matematyki tej szkoły wypełniając elektroniczny formularz
  • Każdy uczeń chcący wziąć udział w konkursie zobowiązany jest do przekazania swojemu nauczycielowi (szkolnemu koordynatorowi konkursu) karty zgłoszenia, której wzór zamieszczony jest poniżej:

Koordynatorem konkursu w VI LO jest Pani Małgorzata Znosko – m.znosko@vilo.org