Kategoria: Klauzula informacyjna RODO

Ogólna klauzula informacyjna

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła VI LO w Gdyni, adres do korespondencji: ul.Kopernika 34, 81-424 Gdynia., e-mail: sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl Inspektorem ochrony danych jest Barbara Matczyńska-Zatarska, e-mail: iod.edukacja@gdynia.pl Państwa dane osobowe...

Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami przechowywania i przetwarzania informacji przez VI LO. KLAUZULA INFORMACYJNA            Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia...