Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2024/2025 powołane zostaną 4 klasy pierwsze:

Klasa A – matematyczno-fizyczna

MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI

Klasa B – matematyczno-geograficzna

MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

Klasa C– matematyczno-informatyczna

MATEMATYKA, FIZYKA, INFORMATYKA

Klasa D biologiczno-chemiczna

BIOLOGIA, CHEMIA