Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

ROK  SZKOLNY 2023/2024

Lp. Data Rodzaj prac i imprez szkolnych Organizatorzy
1 6.09.2023

środa

Spotkanie rodziców uczniów klas I z dyrektorem – godz. 17.30 hala sportowa, a następnie
z wychowawcami w salach lekcyjnych
dyrektorzy, wychowawcy klas I, wyznaczeni n-le

wg harmonogramu, pedagog, psycholog

2 27.09.2023

środa

Spotkanie rodziców uczniów  kl. IV z dyrektorem (dotyczące egz. maturalnego 2024) – godz. 17.30, hala sportowa, a następnie  z wychowawcami w salach lekcyjnych

 

Spotkania rodziców uczniów kl. II i III
z wychowawcami w salach lekcyjnych- godz. 17.30

dyrektorzy, wychowawcy kl. IV

 

 

 

 

wychowawcy klas II i III

5 6.12.2023

środa

Spotkanie rodziców uczniów  kl. I – IV z wychowawcą – godz. 17.45

 

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

dyrektor, wychowawcy

 

 

wszyscy n-le

8 3.04.2024

środa

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV godz. 17.30

 

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas
I – III godz. 17.45

 

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

 

wszyscy n-le

9 29.05.2024

środa

Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas
I – III godz. 17.30

 

Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00

wychowawcy

 

 

wszyscy n-le

UWAGA: ZASTRZEGA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W HARMONOGRAMIE