Laureaci i finaliści Olimpiad

1974/1975

Anita Skiba – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

1975/1976

Lidia Garczyńska – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Violetta Herman – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Grzegorz Niewiadomy – finalista Olimpiady Historycznej

Grzegorz Karwasz – laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej

Leszek Przybył – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1976/1977

Jacek Zaucha – laureat Olimpiady Geograficznej

Wiesław Kosakowski – finalista Olimpiady Geograficznej

1977/1978

Violetta Herman – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Jacek Zaucha – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

1978/1979

Joanna Kuhn – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Anita Szafrańska – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Jacek Zaucha – finalista Olimpiady Geograficznej

1979/1980

Monika Wyględowska – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Marek Małachowski – laureat Olimpiady Geograficznej

Anna Celner – finalistka Olimpiady Geograficznej

Przemysław Cyberski – finalista Olimpiady Geograficznej

Aldona Maliszewska – finalistka Olimpiady Artystycznej

1980/1981

Iwar Przyklang – finalista Olimpiady Języka Francuskiego

Piotr Piasecki – finalista Olimpiady Chemicznej

Marek Małachowski  – laureat Olimpiady Geograficznej

Dionizy Załucki – finalista Olimpiady Geograficznej

1981/1982

 

Tomasz Kautz – laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego

Maciej Rudaś – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1982/1983

 

Hanna Żelazna – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Piotr Filipek – laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego

Maciej Rudaś – laureat Olimpiady Fizycznej

Piotr Piasecki – finalista Olimpiady Chemicznej

Robert Kobyłecki – finalista Olimpiady Geograficznej

Przemysław Żydowicz – finalista Olimpiady Geograficznej

Maciej Rudaś – laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej

 

1983/1984

Piotr Filipek – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Włodzimierz Uniszewski – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Hanna Żelazna – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Jacek Świercz – laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego

Andrzej Hadrian – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Przemysław Kierończyk – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Witold Szymański – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Norbert Grot – finalista Olimpiady Astronomicznej

Piotr Piasecki – laureat Olimpiady Chemicznej

Przemysław Żydowicz – laureat Olimpiady Geograficznej

Robert Kobyłecki – finalista Olimpiady Geograficznej

Piotr Kwietniewski – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

Mariusz Sobol – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

Tadeusz Wirkijowski – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1984/1985

Przemysław Żydowicz – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Hanna Żelazna – laureatka Olimpiady Języka Francuskiego

Norbert Grot – finalista Olimpiady Astronomicznej

1985/1986

Katarzyna Czarnota – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Przemysław Kierończyk – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Helena Chmiel – finalistka Olimpiady Biologicznej

Dariusz Kalota – laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej

Dariusz Czarnecki – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1986/1987

Monika Szczęsna – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Gerard Bisewski – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wojciech Sak – finalista Olimpiady Geograficznej

1987/1988

Andrzej Dańczak – finalista Olimpiady Historycznej

Tomasz Urbaś – finalista Olimpiady Fizycznej

Dariusz Staniszewski – laureat Olimpiady Geograficznej

1988/1989

Maciej Dziurkowski – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

1989/1990

Maciej Dziurkowski – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Piotr Indyk – finalista Olimpiady Matematycznej

Olga Jachimowicz – finalistka Olimpiady Biologicznej

Marek Reysowski – laureat Olimpiady Geograficznej

Wojciech Szemiot – finalista Olimpiady Geograficznej

1990/1991

Tomasz Surdel – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Mateusz Toczyski – finalista Olimpiady Geograficznej

Piotr Wysokiński – finalista Olimpiady Geograficznej

1991/1992

Marcin Piaskowski – laureat Olimpiady Fizycznej

Piotr Ziółkowski – finalista Olimpiady Fizycznej

Sławomir Wójcik – laureat Olimpiady Biologicznej

Bartosz Jaroszewski – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Piotr Uziębło – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

 

1992/1993

Magdalena Boczek – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Małgorzata Korch – laureatka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Bartosz Jaroszewski – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Bartosz Wielicki – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1993/1994

Agnieszka Leoniak – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Michał Dąbrowski – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Marcin Okrój – laureat Olimpiady Biologicznej

Hanna Wiśniewska – laureatka Olimpiady Biologicznej

Marcin Okrój – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Anna Wiśniewska – finalistka Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1994/1995

Adam Przybyłowski – laureat Olimpiady Języka Francuskiego

Mikołaj Ziółkowski – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Ilona Budzbon – finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Mikołaj Ziółkowski – laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Marcin Okrój – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Marcin Gardias – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Konrad Jagodziński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Łukasz Maguder – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1995/1996

Anna Andruszkiewicz – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Joanna Konopko – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Ilona Budzbon – laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Agnieszka Lewandowska – finalistka Olimpiady Biologicznej

1996/1997

Robert Tomaszewski – finalista Olimpiady Filozoficznej

Jacek Zdrojewski – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Michał Bajor – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Agnieszka Lewandowska – finalistka Olimpiady Biologicznej

1997/1998

Anna Waśniewska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Marcin Ziętkiewicz – finalista Olimpiady Biologicznej

Michał Bajor – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Jarosław Tusiński – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Jacek Zdrojewski – laureat Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej

Jacek Zdrojewski – laureat Olimpiady Nautologicznej

Piotr Peszek – finalista Olimpiady Geograficznej

1998/1999

Przemysław Kolbusz – finalista Olimpiady Historycznej

Bartosz Odorowicz – laureat Olimpiady Historycznej

Marcin Zakidalski – finalista Małej Olimpiady Matematycznej

Sławomir Naleziński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Paweł Różyński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Jarosław Tusiński – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1999/2000

Mirosław Kaźmierski – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Jarosław Tusiński – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Paweł Różyński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

2000/2001

Agnieszka Kolesiak – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Karol Wroński – finalista Olimpiady Matematycznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

2001/2002

Przemysław Dzierżak – finalista Olimpiady Matematycznej

Karol Wroński – finalista Olimpiady Matematycznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Przemysław Dzierżak – finalista Olimpiady Informatycznej

Dagmara Budzbon – finalistka Olimpiady Artystycznej

2002/2003

Piotr Drajski – finalista Olimpiady Informatycznej

Paweł Papis – finalista Olimpiady Informatycznej

Mateusz Damrat – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

2003/2004

Jacek Olszewski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Emilia Rzoska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Przemysław Bukowy – finalista Olimpiady Filozoficznej

Przemysław Bukowy – finalista Olimpiady Historycznej

Kamil Langowski – finalista Olimpiady Fizycznej

Grzegorz Grabe – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Michał Pstyga – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Bartosz Brzozowski – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

2004/2005

Emilia Rzoska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Robert Pajura – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Przemysław Bukowy – finalista Olimpiady Historycznej

Magda Dublinowska – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Joanna Szczepańska – finalistka Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Bartosz Szreder – finalista Olimpiady Informatycznej

Oskar Strączkowski – finalista Olimpiady Informatycznej

2005/2006

Patrycja Rzewnicka – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Katarzyna Kuśmider – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Tomasz Burzyński – finalista Olimpiady Języka Angielskiego

Adam Ratajczak – laureat Olimpiady Fizycznej

Bartosz Szreder – finalista Olimpiady Informatycznej

Paweł Wiejacha – finalista Olimpiady Informatycznej

Krzysztof Herdzik – laureat Olimpiady Języka Łacińskiego

2006/2007

Katarzyna Tessmer – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Joanna Domagała – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

Krzysztof Staszelis – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

2007/2008

Joanna Domagała – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

Michał Banacki – laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Robert Skrzynecki – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Michał Szczepański – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

2008/2009

Mateusz Gdaniec – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Michał Banacki – laureat Olimpiady Filozoficznej

Joanna Domagała – laureatka Olimpiady Języka Niemieckiego

Mateusz Marciniak – laureat Olimpiady Języka Niemieckiego

Adam Tomaszewski – finalista Olimpiady Astronomicznej

Michał Banacki – laureat Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej

Marta Kownacka – finalistka Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Robert Skrzynecki – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Michał Szczepański – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Paweł Słomski – laureat Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

Maciej Miśnik – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

2009/2010

 

Piotr Majchrzak – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Katarzyna Osior – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Philipp Lipowski – finalista Olimpiady Języka Niemieckiego

Michał Kowalski – laureat Olimpiady Historycznej

Radosław Farion – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Artur Lesner – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Adam Tomaszewski – finalista Olimpiady Astronomicznej

Michał Banacki – laureat Olimpiady Biologicznej

Konrad Semsch – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Wojciech Wojtowicz – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Maria Klima – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Paweł Bryżuk – finalista Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

2010/2011

Marzena Pestkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Philipp Lipowski – laureat Olimpiady Języka Niemieckiego

Mateusz Marciniak – finalista Olimpiady Języka Niemieckiego

Łukasz Szubelak – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Artur Lesner – laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Łukasz Sikora – finalista Olimpiady Geograficznej

Zuzanna Wilkirska – finalistka Olimpiady Geograficznej

Wojciech Wojtowicz – finalista Olimpiady Geograficznej

2011/2012

Marzena Pestkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Łukasz Szubelak – laureat Olimpiady Historycznej

Łukasz Szubelak – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Maciej Staszewski – finalista Olimpiady Geograficznej

Joanna Cichowska – laureatka Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Bartosz Kamedulski – laureat Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Aleksander Gorczański – finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Łukasz Szubelak – laureat Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

Martyna Kala – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

2012/2013

Adam Stelmaszewski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Maciej Staszewski – finalista Olimpiady Geograficznej

Paweł Szulc – finalista Olimpiady Geograficznej

Małgorzata Muszyńska – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

2013/2014

Krzysztof Holke – finalista Olimpiady Historycznej

Krzysztof Holke – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Karolina Pomian – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

2014/2015

Kacper Łądkowski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Aleksandra Górska – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Sebastian Kidoń – finalista Olimpiady Języka Niemieckiego

Zuzanna Czynsz-Wolska – laureatka Olimpiady Filozoficznej

Jakub Cierocki – finalista Olimpiady Historycznej

Łukasz Bogdanowicz – finalista Olimpiady Geograficznej

Alicja Konkol – finalistka Olimpiady Geograficznej

Jacek Pałubicki – finalista Olimpiady Geograficznej

2015/2016

Benedykt Sikorski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Michalina Chołuj – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Tomasz Detlaf – finalista Olimpiady Filozoficznej

Adriana Mickiewicz – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Jakub Korzekwa – finalista Olimpiady Geograficznej

2016/2017

Wiktoria Gierszewska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Benedykt Sikorski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Tomasz Detlaf – laureat Olimpiady Filozoficznej

Przemysław Czerewatyj-Wyszecki – finalista Olimpiady Filozoficznej

Antoni Dźwig – finalista Olimpiady Filozoficznej

Karol Urbaś – finalista Olimpiady Historycznej

Jakub Korzekwa – finalista Olimpiady Geograficznej

Tomasz Detlaf – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Hubert Oleksiak – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Karol Urbaś – finalista Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

2017/2018

Anna Ciepła – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Wiktoria Gierszewska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Tomasz Detlaf – laureat Olimpiady Filozoficznej

Przemysław Czerewatyj-Wyszecki – finalista Olimpiady Filozoficznej

Zofia Lewandowska – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Olga Stolarczyk – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Mikołaj Kozłowski – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Cezary Szopa – finalista Olimpiady Geograficznej

Hubert Oleksiak – laureat Olimpiady Cyfrowej

Karolina Junak – finalistka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Hubert Oleksiak – finalista Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

2018/2019

Anna Ciepła – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Łucja Lesner – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Marta Płotka – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Mikołaj Witoński – laureat Olimpiady Filozoficznej

Krzysztof Jankowski – finalista Olimpiady Filozoficznej

Michał Kuźniewski – finalista Olimpiady Geograficznej

Maciej Block – finalista Olimpiady Matematycznej

Szymon Koruba – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Mikołaj Witoński – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

2019/2020

Szymon Koruba – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Mateusz Kupniewski – finalista Olimpiady Filozoficznej

Mikołaj Witoński – finalista Olimpiady Filozoficznej

Weronika Wysocka – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Barbara Iwanicka – finalistka Olimpiady Historycznej

Piotr Damrath – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Maciej Block – finalista Olimpiady Matematycznej

Krzysztof Finster – finalista Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Kaja Sadowska – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

2020/2021

Alicja Berg – finalistka Olimpiady Języka Angielskiego

Zofia Wysocka – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Mikołaj Zmarzły – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Łukasz Mandzielewski – finalista Olimpiady Geograficznej

Jakub Nurkiewicz – finalista Olimpiady Geograficznej

2021/2022

Daniel Kośnik – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Oliwia Kreft – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Wiktor Jędrzejewski – laureat Olimpiady Filozoficznej

Marta Kruczalak – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Dawid Mielewczyk – finalista Olimpiady Statystycznej

2022/2023

Weronika Niemczynowicz – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Dominika Duda – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Antoni Czapliński – finalista Olimpiady Filozoficznej

Michał Morzuch – finalista Olimpiady Statystycznej