Zaproszenie na spotkania akademickie

Największe pomorskie uczelnie, w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego, realizują projekty pn. Zdolni z Pomorza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektów jest wsparcie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w następujących obszarach naukowych: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia oraz kompetencje społeczne.

 W projektach uczelnianych realizowane są różnorodne formy wsparcia, m.in.: kółka olimpijskie oraz kursy e-learningowe. Szczególną formę stanowią spotkania akademickie, do udziału w których serdecznie zapraszamy Państwa uczniów. Spotkanie obejmuje ok. 6 godzin dydaktycznych (wykład, ćwiczenia, laboratoria), w przerwach natomiast przewidziano aktywność fizyczną uczestników oraz poczęstunek.

Więcej informacji na stronie: http://zdolnizpomorza.pomorskie.eu/mCms/articles.aspx?id=68

Możesz również polubić…