Zarządzenie Dyrektora ws. dni wolnych

Zarządzenie Dyrektora
z dnia 30 września  2021 r.
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2021/2022
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.)
ustalam w roku szkolnym 2021/2022  następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
– 15 października 2021 r.
– 12 listopada  2021 r.
– 7 stycznia 2022 r.
– 2 maja 2022 r.
– 4, 5, 6, 9 i 11 maja 2022 r.
– 17 czerwca 2022 r.

You may also like...