Salon Maturzystów Perspektywy

Salon Maturzystów Perspektywy 2021

Salon Maturzystów – sukces matury 2022 decyduje się teraz!

Wrześniowy Salon Maturzystów, organizowany tradycyjnie przez Perspektywy, jest dla każdego rocznika maturzystów obowiązkowy. Tu bowiem „matura spotyka się ze studiami” – wykładom o tajnikach matury 2022 towarzyszy prezentacja ofert edukacyjnych uczelni i zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2022/23. Tegoroczny Salon Maturzystów odbędzie się 16-29 września w całej Polsce – w postaci dziesięciu wydarzeń regionalnych.

Jest to Salon szczególnie ważny, gdyż do matury 2022 przystąpi ok. 270 tysięcy uczniów, którzy w przedostatniej klasie stracili prawie cały rok tradycyjnej nauki, a także kilka miesięcy w roku wcześniejszym. Nie ma cudów, aby nie odbiło się to na poziomie ich przygotowania do studiów. Jeśli nie wystartują ostro od 1 września – grozi im porażka za 8 miesięcy!

Przy czym nie należy pocieszać się znośnymi wynikami tegorocznej matury, gdyż odbywała się ona na szczególnych, ulgowych zasadach. Wyjęto z uczniowskich plecaków kilka kilogramów „nadmiarowej” wiedzy i duża ich grupa jakoś pod tę maturalną górkę weszła… Choć większość z wynikami gorszymi niż rok temu!

Dlatego tak ważne jest, aby uczniowie najstarszych klas liceów i techników już na początku roku szkolnego uzyskali aktualną wiedzę o wymogach matury 2022 oraz o przedmiotach, z których oceny będą uwzględniane w przyszłym roku przez uczelnie przy rekrutacji na wybrane przez maturzystów kierunki studiów. Ułatwi to im właściwe przygotowanie się do egzaminu maturalnego. Zwłaszcza gdyby, odpukać, nie cały najbliższy rok szkolny mógł być przeprowadzony w formie stacjonarnej…

Partnerami Salonu są okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE), kuratoria oświaty i wiodące polskie uczelnie. Patroni honorowi to minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusz Mężyk. Pokazuje to wagę wydarzenia i jego systemowy charakter, wbudowany w kalendarz szkolny i akademicki.

Ze względu na groźbę „czwartej fali” pandemii, wrześniowy Salon Maturzystów zostanie przeprowadzony w formule online. Program merytoryczny obejmuje wykłady ekspertów maturalnych i porady doradców edukacyjno-zawodowych, a w wydzielonej części targowej na wirtualnych stoiskach zaprezentują się szkoły wyższe. Będzie możliwość interaktywnych spotkań ze studentami najpopularniejszych kierunków studiów.

Harmonogram Salonu Maturzystów Perspektywy 2021:

  • 16.09 – Lubelski i Podkarpacki,
  • 17.09 – Mazowiecki,
  • 20.09 – Zachodniopomorski i Lubuski,
  • 21.09 – Śląski,
  • 22.09 – Małopolski,
  • 23.09 – Podlaski i Warmińsko-Mazurski,
  • 24.09 – Pomorski i Kujawsko-Pomorski,
  • 27.09 – Łódzki i Świętokrzyski,
  • 28.09 – Dolnośląski i Opolski,
  • 29.09 – Wielkopolski.

Szczegółowe informacje – w wydzielonych sekcjach dla uczniów i nauczycieli – znajdują się na stronie: www.salonmaturzystow.pl

Rejestracja już od 1 września. Serdecznie zapraszamy!

Perspektywy

Dodatkowe informacje: red. Anna Wdowińska, a.wdowinska@perspektywy.pl

You may also like...