Indeks Start2Star

Ruszyła rekrutacja do 15. Edycji Indeks Start2Start. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia.  Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymują stypendium w wysokości 1600 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota ta pozwoli pokryć nie tylko koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://paga.org.pl/co-robimy/programy/indeks-start2star

Zapraszamy też do śledzenia informacji na naszym FACEBOOK [1]

https://www.facebook.com/IndeksStart2Star

 

Może Ci się również spodoba