Gratulacje od Marszałka

Jeszcze nie ochłonęliśmy po ogłoszeniu wyników rankingu “Perspektyw”, w którym po raz 12. zajęliśmy wysoką pozycję uzyskując miano “ZŁOTEJ SZKOŁY”, a znów mamy powód do radości.
Na ręce Dyrektor Ewy Śliwińskiej spłynęły oficjalne gratulacje od Marszałka Województwa Pomorskiego – Pana Mieczysława Struka.

Oficjalny list publikujemy poniżej:

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowywanego przez fundację „Perspektywy” nasze liceum zajęło: 39. (55/41) miejsce w Polsce i 4. (3/2) w województwie pomorskim. Ponadto w podrankingu maturalnym znaleźliśmy się na 40. (52/39) pozycji w kraju, zaś w podrankingu olimpijskim na miejscu 64. (74/71).
(w nawiasach przypominamy miejsca w rankingach z 2020/2019 roku).

Warto podkreślić, że szkoła, mimo przejścia w tryb zdalny poprawiła swój wynik z roku 2020!
Szkoła nieprzerwanie od 12 lat zajmuje wysoką lokatę w tym prestiżowym rankingu, co dowodzi, że oferujemy wysoki poziom kształcenia i zapewniamy młodzieży łatwy start na uczelnie wyższe.

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RANKINGU “PERSPEKTYW”
w latach 2010-2021

ROKMIEJSCE W POLSCEMIEJSCE W WOJ. POMORSKIM
2021394
2020553
2019412
2018723
2017545
2016332
2015817
2014624
2013353
201239brak danych
201119brak danych
201030brak danych

You may also like...