NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. W NASZEJ SZKOLE

   

Druga transza książek, zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, czeka już na czytelników.
Przypominamy, że te już dostępne znajdziecie w zestawieniach na stronie:
https://biblioteka.librus.pl/opacWeb/bstart/2085.
Jeszcze możecie zgłaszać swoje propozycje zakupu kolejnych książek.

Możesz również polubić…