Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Już w październiku rusza kolejna, 8. edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Olimpiada to inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Podczas każdego z trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w mediach społecznościowych. Laureaci Olimpiady otrzymują liczne nagrody m.in. indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, akredytacje na festiwale filmowe, książki i filmy. Temat tegorocznej edycji: „Psychologia w filmie i mediach”.

Więcej informacji na stronie: https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/

Osoby, które chcą wziąć udział w Olimpiadzie mogą zgłaszać się do p. Natalii Chalimoniuk (biblioteka szkolna).
Zgłoszenia są przyjmowane do 6 października 2023r.

 

Możesz również polubić…