SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW za okres wrzesień 2021r. – sierpień 2022r.

Rada Rodziców przedstawia śródroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
Poniżej publikujemy wykaz, jakie pomoce oraz sprzęty zostały sfinansowane z funduszu Rady w roku szkolnym 2021/2022

Sprawozdanie Rady Rodziców

Możesz również polubić…