Młodzi Głosują – nowa edycja

Fundacja CEO zaprasza młodzież i nauczycieli do udziału w projekcie „Młodzi Głosują”.

Celem jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym,
w tym zachęcenie osób ze społeczności szkolnej i lokalnej do świadomego udziału w wyborach.

Zadaniem jest przeprowadzenie przez uczestników kampanii mającej zachęcić do udziału w wyborach prezydenckich 2020. Do wyboru są 3 ścieżki:

  • dziennikarska – relacjonowanie działań, wywiady,
  • obywatelska – sondy, kampanie,
  • media społecznościowe – propagowanie postaw obywatelskich w mediach społecznościowych,

a następnie przeprowadzenie w szkole symulacji wyborów prezydenckich
i relacja.
Projekt nie jest i nie może nosić znamion agitacji partyjnej! Ma na celu jedynie zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu.

Więcej informacji na stronie:
https://mlodziglosuja.pl/strona/1-o-programie/

Zgłoszenia do udziału w projekcie można kierować do biblioteki szkolnej do P. Kurowskiej.

Możesz również polubić…