Olimpiada Wiedzy o Mediach

Wkrótce VI edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach oraz promocja edukacji medialnej.  Zapraszamy uczniów szkół średnich zainteresowanych tym, jak działają media, komu służą i jakie realizują cele, a także jaka jest (i jaka powinna być) rola dziennikarzy) do zgłaszania się do udziału.

Tematy na I etap Olimpiady

 1. System medialny. Struktura i zasady działania
 2. Komunikowanie społeczne. Rozwój środków, form i modeli komunikowania
 3. Kalendarium rozwoju mediów
 4. Społeczeństwo informacyjne
 5. Informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa rola mediów
 6. Regulacje prawne i polityka medialna w Polsce po 1989 r.
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
 8. Rynek mediów w Polsce po 1989 r. (prasa ogólnokrajowa i regionalna, radio, telewizja, Internet)
 9. Wybrani dziennikarze w Polsce na przełomie wieków
 10. Agencje informacyjne i prasa na świecie
 11. Gatunki dziennikarskie (prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe)
 12. Język we współczesnych mediach
 13. Dziennikarstwo obywatelskie

Więcej o Olimpiadzie: https://kwm.ifsid.ug.edu.pl/

Osoby, które chcą uczestniczyć w Olimpiadzie mogą zgłaszać się do p. Natalii Chalimoniuk (biblioteka szkolna) . Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października 2019 r.

Możesz również polubić…