Kategoria: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w...