Nasi stypendyści

Z radością informujemy, że osiągnięcia uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni zostały zauważone i docenione.

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów są:

– Jakub Nurkiewicz, uczeń klasy III C,

– Kacper Jank, uczeń klasy III A.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania otrzymali:

– Gustaw Miciński, uczeń klasy III B,

– Adam Zdybel, uczeń klasy II A.

Stypendystami Marszałka Województwa Pomorskiego zostali:

– Karmen Kaczmarczyk, uczennica klasy I A,

– Marta Gelińska, uczennica klasy I B,

– Kacper Walczyk, uczeń klasy I B,

– Aleksander Karbowski, uczeń klasy I C,

– Sara Karaś, uczennica klasy I D,

– Zofia Kruszczyńska, uczennica klasy I D.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Możesz również polubić…