INTEGRACJA KLAS PIERWSZYCH

W dniach 10, 11, 17, 18 i 19.09 klasy I uczestniczyły w zajęciach integracyjnych w Adventure Parku
w Gdyni.
W ramach programu „Leśna ekspedycja” uczniowie pod okiem instruktorów realizowali zadania,
które wymagały przemyślanego podzielenia ról w zespole i wzajemnego zaufania.
Postawione przed klasami wyzwania rozwijały zdolność komunikacji i uczyły podejmowania decyzji,
a także zachęcały do współpracy i kształtowały postawę wspólnej odpowiedzialności za dobro grupy.
Integrację kończyło wspólne ognisko, podczas którego uczniowie mogli podzielić się emocjami
i wyciągnąć z wykonanych zadań przydatne w przyszłości wnioski.

Beata Mazur

Możesz również polubić…