Wytyczne koordynujące pracę szkoły w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Prosimy zapoznać się z wytycznymi opracowanymi na podstawie rozporządzeń i zaleceń MEN w sprawie postępowania w wypadku nawrotu epidemii.

You may also like...