Grupy terapeutyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ogłasza nabór do grup terapeutycznych dla młodzieży (mieszkańców Gdyni).

Aktualne prowadzony jest nabór dla dwóch grup wiekowych

1)      I grupa 13-16 lat

2)      II grupa 16-20 lat

Udział w grupach terapeutycznych jest bezpłatny,

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, czasu trwania i miejsca spotkań zawiera ulotka.

Ulotka:  Rekrutacja do grup 16-20 lat

Ulotka:  Rekrutacja do grup 13-16 lat

You may also like...