WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2022/2023

WIELKI MARATON CZYTELNICZY 2022/2023

Zapraszamy uczniów do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu czytelniczego – Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla szkół ponadpodstawowych “Na literackim szlaku”. Chętnych zapraszamy do biblioteki.  Do konkursu można przystąpić na każdym jego etapie.
Za udział w konkursie możliwe punkty za aktywność, dodatkowa ocena z języka polskiego, dla najlepszych ciekawe nagrody książkowe.

Na  stronie:
https://wbpg.org.pl/tresc/wielki-maraton-czytelniczy
dostępne są Regulamin Konkursu oraz Formularze Zgody na przetwarzanie danych.
Wydrukowane, wypełnione i podpisane przez opiekunów prawnych uczestników konkursu Formularze Zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przynieść do biblioteki.

ALFABETYCZNA LISTA LEKTUR WMC 2022/2023

Na literackim szlaku (uczniowie szkół ponadpodstawowych)

1. Ryszard Kapuściński Trzeci Rzym [w tegoż:] Imperium
2. Aleksander Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza i inne opowiadania
3. Terry Pratchett, Piekło pocztowe
4. Olga Tokarczuk, Opowiadania bizarne (lektura na wrzesień)
5. Paweł Wakuła, Björn syn burzy
6. Peter Wohlleben, Duchowe życie zwierząt

 

Może Ci się również spodoba