Stypendia Sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego na rok 2023

Referat Sportu w Departamencie Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego informuje, że 15 września 2022 roku rozpoczyna się nabór wniosków na stypendia sportowe.

Wnioski należy składać do dnia 15 października 2022 r. Wnioski będą rozpatrzone w ciągu 3 miesięcy od końcowej daty terminu składania.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach (na dzień składania wniosku):

 • młodzieżowca,
 • juniora,
 • juniora młodszego,
 • sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. jest mieszkańcem województwa pomorskiego albo mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa;
 2. uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;
 3. jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej;
 4. uczestniczył przynajmniej w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski;
 5. zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem;
 6. cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną;
 7. reprezentuje województwo pomorskie na zawodach i promuje Samorząd Województwa Pomorskiego

Pozostałe informacje na stronie: https://www.bip.pomorskie.eu/a,67706,ogloszenie-7422.html

Możesz również polubić…