Konkurs Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców

Konkurs (ang. European Union Contest for Young Scientists, EUCYS) został powołany decyzją Komisji Europejskiej w 1989 roku Jest najbardziej prestiżowym konkursem uczniowskich prac badawczych w Europie. Biorą w nim udział młodzi adepci nauki i konstruktorzy z Unii Europejskiej oraz krajów afiliowanych.
Więcej informacji na stronie Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci: https://fundusz.org/konkurs/? utm_source=mailing&utm_medium=email&utm_campaign=EUCYS2021

You may also like...