Biblioteka szkolna informuje

W związku z wprowadzeniem nauczania zdalnego biblioteka pracuje w nowych godzinach.

Poniedziałek: 7.30 – 11 i 15-17
Wtorek: 7.30 – 12 i 15-17
Sroda: 7.30 – 12 i 15-17
Czwartek: 7.30 – 11 i 15-17
Piątek: 7.30 – 12

Zwrotów można dokonywać codziennie. Poza tymi godzinami książki można składać koło biblioteki szkolnej do przygotowanego na ten cel kartonu. Wówczas należy w książkach pozostawić karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą.

Zalecamy korzystanie z modułu rezerwacji w systemie MOL Net+. Jednorazowo można zamówić 3 pozycje do odbioru w szkole.
Ponadto samodzielnie można dokonywać prolongat. Należy jednak mieć aktywne konto biblioteczne.
Jak je utworzyć i aktywować, o tym tu: http://vilo.org/wordpress/jak-zalozyc-internetowe-konto-biblioteczne/

Możesz również polubić…