Zostań wolontariuszem!

Czy chciałbyś pomóc tym, którzy tego potrzebują? Czy możesz podzielić się swoim czasem, aby wesprzeć dzieci, rodziny, osoby starsze lub niepełnosprawne? Jeśli tak – to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
zaprasza do współpracy. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chęci by pomóc innym. MOPS na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma wolontariuszami w różnym wieku od 14 do 70 lat. Zadania realizowane przez wolontariuszy są bardzo różnorodne i dopasowane do umiejętności, kwalifikacji i zainteresowań, np. udzielanie korepetycji dla dzieci i młodzieży z różnych przedmiotów, wspieranie osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w codziennych czynnościach takich jak wspólne spacery, rozmowy, czytanie książek. Wolontariusze bardzo często pomagają w organizacji różnych imprez np. pikników rodzinnych i festynów. Zaangażowanie każdego wolontariusza jest dopasowane do jego oczekiwań i możliwości. A może masz własny pomysł na to, jak pomagać? Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt osobisty bądź telefoniczny: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, pokój 39A, od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00–15.00, tel. 58 625-93-45. Osoba do kontaktu: Aleksandra Bladoszewska

You may also like...