Zarządzenie Dyrektora z dnia 27.10.2020 r. w sprawie dni wolnych

VI LO.021.7.2020

Zarządzenie Dyrektora z dnia 27.10.2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46 , poz. 432 ze zm.)

ustalam dni 12, 13 listopada 2020 r. jako dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dyrektor
Ewa Sliwińska

You may also like...