Zarządzenie Dyrektora ws. dni wolnych

Zarządzenie Dyrektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) ustalam w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych:
– 2 listopada 2020 r.
– 4, 5, 6, 7 i 11 maja 2021 r.
– 4 czerwca 2021 r.

You may also like...