Spotkania z rodzicami uczniów klas I ,II i III

Spotkanie wychowawców i nauczycieli języka wychowawcy i n-le j.polskiego z rodzicami uczniów kl. II – godz. 17.15
Zebranie dla rodziców uczniów kl. I i III – godz. 17.30
Konsultacje dla rodziców – godz. 18.00-19.00
(forma spotkania zostanie podana w późniejszym terminie)

You may also like...