VI LO Liderem Sportu Szkolnego

Kolejny raz tytuł  Lidera Sportu Szkolnego zdobyty został przez sportowców naszego liceum. Jest to  wynik ich całorocznej rywalizacji
w międzyszkolnych zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/2019.
W nagrodę  od organizatora rozgrywek – Gdyńskiego Centrum Sportu, otrzymaliśmy pakiet sprzętu sportowego.

Gratulujemy.

You may also like...