Szansa na stypendium

Proszę o kontakt (na adres: m.kowalska@vilo.org) uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym bądź artystycznym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Magdalena Kowalska – pedagog

You may also like...