Stypendia Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 19 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości.

Podstawowe kryteria stanowią:

  1. minimalna średnia ocen szkolnych (zarówno na półrocze jak i koniec roku szkolnego):
    • 4,5 dla licealisty;
    • 4,0 dla studenta, który kontynuuje pobyt w Fundacji.
  2. pochodzenia z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców);
  3. trudna sytuacja finansowa (regulamin definiuje ją jako wartość wysokości 0,7 kwoty najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku poprzedzającym składanie wniosku).
  4. szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie
  5. pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.

Więcej informacji na stronie: dzielo.pl

You may also like...