Kolejny raz w ZŁOTEJ SETCE!

Z największą przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowywanego przez fundację „Perspektywy” nasze liceum zajęło: 39. (55/41) miejsce w Polsce i 4. (3/2) w województwie pomorskim.

Ponadto w podrankingu maturalnym znaleźliśmy się na 40. (52/39) pozycji w kraju, zaś w podrankingu olimpijskim na miejscu 64. (74/71).
(w nawiasach przypominamy miejsca w rankingach z 2020/2019 roku)

Warto podkreślić, że szkoła, mimo przejścia w tryb zdalny poprawiła swój wynik z roku 2020!
Ta wysoka pozycja jest zasługą wszystkich naszych ubiegłorocznych maturzystów i olimpijczyków oraz ich nauczycieli.

Dla przypomnienia, VI Liceum Ogólnokształcące już od 12 lat zajmuje wysokie lokaty w tym prestiżowym rankingu. To dowodzi, że szkoła stale utrzymuje wysoki poziom kształcenia i zapewnia swoim absolwentom łatwy start na uczelnie wyższe.

VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W RANKINGU “PERSPEKTYW” w latach 2010-2021

ROKMIEJSCE W POLSCEMIEJSCE W WOJ. POMORSKIM
2021394
2020553
2019412
2018723
2017545
2016332
2015817
2014624
2013353
201239brak danych
201119brak danych
201030brak danych

Gratulujemy i dziękujemy!

You may also like...