Program stypendialny „Nowe technologie dla dziewczyn”

„Nowe technologie dla dziewczyn” – to pierwszy w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną.

Ta pionierska na rynku polskim inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Ma ona pomóc utalentowanym maturzystkom i studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branży technologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki – doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium
w wysokości 12 000 pln (brutto), które pokryje część wydatków, jakie ponoszą w związku ze studiami. Niektóre z nich zostaną zaproszone również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu – w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Do udziału w V edycji programu zapraszane są maturzystki 2019 zainteresowane studiami technicznymi
i studentki wybranych politechnik i kierunków. W ramach programu „Nowe technologie dla dziewczyn” rozdysponowane zostanie dwadzieścia pięć stypendiów na rok akad. 2019/20.

W programie mentoringowo-stypendialnym „Nowe technologie dla dziewczyn” udział mogą wziąć:
– maturzystki 2019, które podejmą studia w roku akademickim 2019/2020 na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków oraz przejdą proces rekrutacji,
– studentki, które studiują na jednej z uczelni programu, na jednym z wybranych kierunków oraz przejdą proces rekrutacji.

Kandydatki powinny dysponować bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Kandydatki przechodzą proces rekrutacji zaproponowany przez organizatorów składający się
z następujących etapów:

I ETAP:  zabranie informacji (Formularz Aplikacyjny wraz z wymaganymi dokumentami)

Terminy:

– od 8 marca do 16 czerwca – nadsyłanie formularzy aplikacyjnych

– do 16 sierpnia – dosyłanie wymaganych dokumentów – maturzystki

– do 12 września – dosłanie wymaganych dokumentów (zaświadczenie o podjęciu studiów magisterskich) – studentki ostatniego semestru studiów inżynierskich

II ETAP: rozmowa kwalifikacyjna via Skypie (2-6 września) oraz rozstrzygnięcie (do 30 września).

Wszystkie kandydatki zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji via e-mail do końca września 2019.

Kontakt

Intel Technology Poland, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
tel. 791365955
kontakt@stypendiadladziewczyn.pl
www.stypendiadladziewczyn.pl

You may also like...