Plan lekcji

Plan jest dostępny na zewnętrznej platformie. Adres poniżej.

Plan lekcji : http://vilo.edupage.org/timetable/?

Zastępstwa: http://vilo.edupage.org/substitution/? (VI LO zastrzega sobie możliwość zmian w planie zastępstw)

Wersja mobilna : vilo.edupage.org/mobile

You may also like...