Nasi stypendyści

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny osiągnięcia uczniów naszych uczniów zostały docenione.
Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017 zostali:
• Tomasz Detlaf – uczeń klasy III C,
• Weronika Marciniak – uczennica klasy II D.
Stypendia sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymały:
• Weronika Marciniak – uczennica klasy II D,
• Aleksandra Melzacka – tegoroczna absolwentka.

Życzymy dalszych sukcesów

You may also like...