Nasi olimpijczycy

1974/1975

 Anita Skiba – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

1975/1976

 Lidia Garczyńska – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Violetta Herman – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Grzegorz Niewiadomy – finalista Olimpiady Historycznej

Grzegorz Karwasz – laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej

Leszek Przybył – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1976/1977

Jacek Zaucha – laureat Olimpiady Geograficznej

Wiesław Kosakowski – finalista Olimpiady Geograficznej

1977/1978

Violetta Herman – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Jacek Zaucha – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

1978/1979

Joanna Kuhn – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Anita Szafrańska – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Anna Celner – finalistka Olimpiady Geograficznej

Jan Zaucha – finalista Olimpiady Geograficznej

1979/1980

Monika Wyględowska – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Marek Małachowski – laureat Olimpiady Geograficznej

Anna Celner – finalistka Olimpiady Geograficznej

Przemysław Cyberski – finalista Olimpiady Geograficznej

Aldona Maliszewska – finalistka Olimpiady Artystycznej

1980/1981 

Iwar Przyklang – finalista Olimpiady Języka Francuskiego

Piotr Piasecki – finalista Olimpiady Chemicznej

Marek Małachowski  – laureat Olimpiady Geograficznej

 Dionizy Załucki – finalista Olimpiady Geograficznej

1981/1982

Tomasz Kautz – laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego

Maciej Rudaś – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1982/1983

Hanna Żelazna – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Piotr Filipek – laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego

Maciej Rudaś – laureat Olimpiady Fizycznej

Piotr Piasecki – finalista Olimpiady Chemicznej

Przemysław Żydowicz – finalista Olimpiady Geograficznej

Robert Kobyłecki – finalista Olimpiady Geograficznej

Maciej Rudaś – laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej

1983/1984

Piotr Filipek – laureat Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Włodzimierz Uniszewski – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Hanna Żelazna – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Jacek Świercz – laureat Olimpiady Języka Rosyjskiego

Andrzej Hadrian – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Przemysław Kierończyk – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Witold Szymański – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Norbert Grot – finalista Olimpiady Astronomicznej

Piotr Piasecki – laureat Olimpiady Chemicznej

 Przemysław Żydowicz – laureat Olimpiady Geograficznej

 Robert Kobyłecki – finalista Olimpiady Geograficznej

Mariusz Sobol – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

Piotr Kwietniewski – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

Tadeusz Wirkijowski – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1984/1985

Przemysław Żydowicz – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Hanna Żelazna – laureatka Olimpiady Języka Francuskiego

Norbert Grot – finalista Olimpiady Astronomicznej

1985/1986

Katarzyna Czarnota – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Przemysław Kierończyk – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Helena Chmiel – finalistka Olimpiady Biologicznej

Dariusz Kalota – laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej

Dariusz Czarnecki – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

1986/1987

Monika Szczęsna – finalistka Olimpiady Języka Francuskiego

Gerard Bisewski – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Wojciech Sak – finalista Olimpiady Geograficznej

1987/1988

Andrzej Dańczak – finalista Olimpiady Historycznej

Tomasz Urbaś – finalista Olimpiady Fizycznej

Dariusz Staniszewski – laureat Olimpiady Geograficznej

1988/1989

Maciej Dziurkowski – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Dariusz Staniszewski – laureat Olimpiady Geograficznej

1989/1990

Maciej Dziurkowski – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Piotr Indyk – finalista Olimpiady Matematycznej

Olga Jachimowicz – finalistka Olimpiady Biologicznej

Marek Reysowski – laureat Olimpiady Geograficznej

Wojciech Szemiot – finalista Olimpiady Geograficznej

1990/1991

Tomasz Surdel – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Mateusz Toczyski – finalista Olimpiady Geograficznej

Piotr Wysokiński – finalista Olimpiady Geograficznej

1991/1992

Marcin Piaskowski – laureat Olimpiady Fizycznej

Piotr Ziółkowski – finalista Olimpiady Fizycznej

Sławomir Wójcik – laureat Olimpiady Biologicznej

Bartosz Jaroszewski – laureat Olimpiady Geograficznej

Karolina Marsz – finalistka Olimpiady Nautologicznej

1992/1993

Magdalena Boczek – laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Małgorzata Korch – laureatka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Bartosz Jaroszewski – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Bartosz Wielicki – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Anna Wiśniewska – finalistka Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1993/1994

Agnieszka Leoniak – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Michał Dąbrowski – finalista Olimpiady Języka Rosyjskiego

Marcin Okrój – laureat Olimpiady Biologicznej

Hanna Wiśniewska – laureatka Olimpiady Biologicznej

Marcin Okrój – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Anna Wiśniewska – finalistka Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1994/1995

Adam Przybyłowski – laureat Olimpiady Języka Francuskiego

Mikołaj Ziółkowski – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Ilona Budzbon – finalistka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Mikołaj Ziółkowski – laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Marcin Okrój – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Marcin Gardias – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Konrad Jagodziński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Łukasz Maguder – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1995/1996

Anna Andruszkiewicz – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Joanna Konopko – finalistka Olimpiady Języka Rosyjskiego

Ilona Budzbon – laureatka Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Agnieszka Lewandowska – finalistka Olimpiady Biologicznej

1996/1997

Robert Tomaszewski – finalista Olimpiady Filozoficznej

Agnieszka Lewandowska – finalistka Olimpiady Biologicznej

Michał Bajor – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Łukasz Maguder – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Jacek Zdrojewski – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1997/1998

Anna Waśniewska finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Marcin Ziętkiewicz finalista Olimpiady Biologicznej

Michał Bajor laureat Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej

Jarosław Tusiński laureat Olimpiady Geograficznej

Jacek Zdrojewski laureat Olimpiady Geograficznej

Piotr Peszek finalista Olimpiady Geograficznej

Jarosław Tusiński laureat Olimpiady Nautologicznej

Jacek Zdrojewski laureat Olimpiady Nautologicznej

1998/1999

Przemysław Kolbusz – finalista Olimpiady Historycznej

Bartosz Odorowicz – laureat Olimpiady Historycznej

Marcin Zakidalski – finalista Małej Olimpiady Matematycznej

Sławomir Naleziński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Paweł Różyński – finalista Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

Jarosław Tusiński – laureat Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej

1999/2000

Mirosław Kaźmierski – laureat Olimpiady Geograficznej

Paweł Różyński – finalista Olimpiady Geograficznej

Jarosław Tusiński – laureat Olimpiady Geograficznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Nautologicznej

Paweł Różyński – laureat Olimpiady Nautologicznej

Jarosław Tusiński – laureat Olimpiady Nautologicznej

2000/2001

Agnieszka Kolesiak – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Karol Wroński – finalista Olimpiady Matematycznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Geograficznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Nautologicznej

2001/2002

Przemysław Dzierżak – finalista Olimpiady Matematycznej

Karol Wroński – finalista Olimpiady Matematycznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Geograficznej

Mirosław Kaźmierski – finalista Olimpiady Nautologicznej

Przemysław Dzierżak – finalista Olimpiady Informatycznej

Dagmara Budzbon – finalistka Olimpiady Artystycznej

2002/2003

Piotr Drajski – finalista Olimpiady Informatycznej

Paweł Papis – finalista Olimpiady Informatycznej

Mateusz Damrat – finalista Olimpiady Geograficznej

2003/2004

Jacek Olszewski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Emilia Rzoska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Przemysław Bukowy – finalista Olimpiady Filozoficznej

Przemysław Bukowy – finalista Olimpiady Historycznej

Kamil Langowski – finalista Olimpiady Fizycznej

Grzegorz Grabe – finalista Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Michał Pstyga – finalista Olimpiady Geograficznej

Mariusz Belka – finalista Olimpiady Nautologicznej

Bartosz Brzozowski – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

2004/2005

Emilia Rzoska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Robert Pajura – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Przemysław Bukowy – finalista Olimpiady Historycznej

Magda Dublinowska – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Joanna Szczepańska – finalistka Olimpiady Geograficznej

Joanna Szczepańska – finalistka Olimpiady Nautologicznej

Bartosz Szreder – finalista Olimpiady Informatycznej

Oskar Strączkowski – finalista Olimpiady Informatycznej

2005/2006

Patrycja Rzewnicka – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Katarzyna Kuśmider – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Tomasz Burzyński – finalista Olimpiady Języka Angielskiego

Adam Ratajczak – laureat Olimpiady Fizycznej

Bartosz Szreder – finalista Olimpiady Informatycznej

Paweł Wiejacha – finalista Olimpiady Informatycznej

Krzysztof Herdzik – laureat Olimpiady Języka Łacińskiego

2006/2007

Katarzyna Tessmer – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Joanna Domagała – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

Krzysztof Staszelis – finalista Olimpiady Geograficznej

2007/2008

Joanna Domagała – finalistka Olimpiady Języka Niemieckiego

Michał Banacki – laureat Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Robert Skrzynecki – laureat Olimpiady Geograficznej

Michał Szczepański – finalista Olimpiady Geograficznej

2008/2009

Mateusz Gdaniec – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Michał Banacki – laureat Olimpiady Filozoficznej

Joanna Domagała – laureatka Olimpiady Języka Niemieckiego

Mateusz Marciniak – laureat Olimpiady Języka Niemieckiego

Adam Tomaszewski – finalista Olimpiady Astronomicznej

Michał Banacki – laureat Olimpiady Biologicznej

Robert Skrzynecki – finalista Olimpiady Geograficznej

Michał Szczepański – finalista Olimpiady Geograficznej

Marta Kownacka – finalistka Olimpiady Geograficznej

Paweł Słomski – laureat Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

Maciej Miśnik – finalista Olimpiady Wiedzy Technicznej

2009/2010

Piotr Majchrzak – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Katarzyna Osior – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Philipp Lipowski – finalista Olimpiady Języka Niemieckiego

Michał Kowalski – laureat Olimpiady Historycznej

Radosław Farion – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Artur Lesner – finalista Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Adam Tomaszewski – finalista Olimpiady Astronomicznej

Michał Banacki – laureat Olimpiady Biologicznej

Konrad Semsch – finalista Olimpiady Geograficznej

Maria Klima – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Wojciech Wojtowicz – finalista Olimpiady Geograficznej

Wojciech Wojtowicz – finalista Olimpiady Nautologicznej

Paweł Bryżuk – finalista Olimpiady Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji

2010/2011

Marzena Pestkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Philipp Lipowski – laureat Olimpiady Języka Niemieckiego

Mateusz Marciniak – finalista Olimpiady Języka Niemieckiego

Łukasz Szubelak – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Artur Lesner – laureat Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Łukasz Sikora – finalista Olimpiady Geograficznej

Zuzanna Wilkirska – finalistka Olimpiady Geograficznej

Wojciech Wojtowicz – finalista Olimpiady Geograficznej

2011/2012

Marzena Pestkowska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Łukasz Szubelak – laureat Olimpiady Historycznej

Łukasz Szubelak – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Łukasz Szubelak – laureat Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

Joanna Cichowska laureatka Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Bartosz Kamedulski – laureat Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Aleksander Gorczański – finalista Olimpiady Lingwistyki Matematycznej

Maciej Staszewski –  finalista Olimpiady Geograficznej

Martyna Kala – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

2012/2013

Maciej Staszewski – finalista Olimpiady Geograficznej

Paweł Szulc – finalista Olimpiady Geograficznej

Małgorzata Muszyńska – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Adam Stelmaszewski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

2013/2014

Krzysztof Holke – finalista Olimpiady Historycznej

Krzysztof Holke – laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Karolina Pomian –  finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

2014/2015

Zuzanna Czynsz-Wolska – laureatka Olimpiady Filozoficznej

Aleksandra Górska finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Sebastian Kidoń – finalista Olimpiady Języka Niemieckiego

Jakub Cierocki – finalista Olimpiady Historycznej

Łukasz Bogdanowicz finalista Olimpiady Geograficznej

Alicja Konkol – finalistka Olimpiady Geograficznej

Jacek Pałubicki – finalista Olimpiady Geograficznej

Kacper Łądkowski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

2015/2016

Adriana Mickiewicz – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Tomasz Detlaf finalista Olimpiady Filozoficznej

Michalina Chołuj – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Jakub Korzekwa – finalista Olimpiady Geograficznej

Benedykt Sikorski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

2016/2017

Benedykt Sikorski – finalista Olimpiady Teologii Katolickiej

Wiktoria Gierszewska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Tomasz Detlaf  laureat Olimpiady Filozoficznej

Przemysław Czerewatyj-Wyszecki – finalista Olimpiady Filozoficznej

Antoni Dźwig – finalista Olimpiady Filozoficznej

Karol Urbaś – finalista Olimpiady Historycznej

Jakub Korzekwa – finalista Olimpiady Geograficznej

Hubert Oleksiak – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Tomasz Detlaf –  laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Tomasz Detlaf – laureat Olimpiady Wiedzy  o Mediach

Karol Urbaś – finalista Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

2017/2018

Anna Ciepła  finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Wiktoria Gierszewska – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Tomasz Detlaf  laureat Olimpiady Filozoficznej

Przemysław Czerewatyj-Wyszecki – finalista Olimpiady Filozoficznej

Zofia Lewandowska – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Olga Stolarczyk – finalistka Olimpiady Filozoficznej

Mikołaj Kozłowski – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Cezary Szopa – finalista Olimpiady Geograficznej

Karolina Junak – finalistka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Hubert Oleksiak – finalista Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Hubert Oleksiak -l aureat Olimpiady Cyfrowej

2018/2019

Anna Ciepła – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Łucja Lesner – finalistka Olimpiady Teologii Katolickiej

Marta Płotka – finalistka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Mikołaj Witoński – laureat Olimpiady Filozoficznej

Krzysztof Jankowski – finalista Olimpiady Filozoficznej

Maciej Block – finalista Olimpiady Matematycznej

Michał Kuźniewski – finalista Olimpiady Geograficznej

Szymon Koruba – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

Mikołaj Witoński – laureat Olimpiady Wiedzy o Rodzinie

2019/2020
Szymon Koruba – finalista Olimpiady Literatury i Języka Polskiego
Mateusz Kupniewski – finalista Olimpiady Filozoficznej
Mikołaj Witoński – finalista Olimpiady Filozoficznej
Weronika Wysocka – finalistka Olimpiady Filozoficznej
Barbara Iwanicka – finalistka Olimpiady Historycznej
Piotr Damrath – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
Maciej Block – finalista Olimpiady Matematycznej
Krzysztof Finster  – finalista Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności
Kaja Sadowska – finalistka Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
2020/2021
Alicja Berg – finalistka Olimpiady Języka Angielskiego
Zofia Wysocka – finalistka Olimpiady Filozoficznej
Jakub Nurkiewicz – finalista Olimpiady Geograficznej
Łukasz Mandzielewski – finalista Olimpiady Geograficznej
Mikołaj Zmarzły – finalista Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Może Ci się również spodoba