Nabór wniosków o stypendia w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

1)  za osiągnięcia w nauce,

2)  za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,

3)  za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

Uczniowi i absolwentowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii.

Wnioski o stypendia mogą składać:
1) uczniowie pełnoletni,
2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów,
3) dyrektorzy szkół,
4) organizacje samorządowe i społeczne,
5) władze klubów i organizacji sportowych.

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni w godzinach urzędowania, w terminie od dnia 15 października do 15 listopada danego roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie:
https://www.gdynia.pl/bip/sprawy-do-zalatwienia,81/stypendium-miasta-gdyni-dla-uczniow-i-studentow-wyrozniajacych-sie-w-nauce-a-takze-za-osiagniecia-artystyczne-i-sportowe,496642

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.

You may also like...