Letnia Szkoła Pomorskiego College Medycznego

Przedstawiciele koła medycznego VI LO zostali zaproszeni do wzięcia udziału  w polsko–włoskiej konferencji w ramach letniej szkoły Pomorskiego College Medycznego.
Wykłady i zajęcia laboratoryjne odbywały się codziennie w budynku Collegium Biomedicum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach od 10–13 września b.r.
W zajęciach oprócz młodzieży z Trójmiejskich szkół i Kaszub, uczestniczyli uczniowie z Włoch. Wszystkie zajęcia odbywały się w języku angielskim. Tematem wiodącym trzeciej edycji konferencji był  „Molecular impact of western diet”. W przerwie między zajęciami były serwowane obiady w pobliskiej włoskiej restauracji. Na zakończenie  wszyscy uczestnicy spotkali się w Oliwskim ZOO na pożegnalnym ognisku.

Opiekun koła medycznego
Grażyna Grzymała

 

You may also like...