Kontakt

VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego
81-424 Gdynia, ul. Kopernika 34

telefon: 58 622 22 33
e-mail: sekretariat@vilo.edu.gdynia.pl  (sekretariat)

NIP 586-16-99-240
REGON 000219282
Dyrektor: mgr Ewa Śliwińska
nauczyciel dyplomowany, matematyk

Wicedyrektor: mgr Anna Gładysz-Biszko
nauczyciel dyplomowany, informatyk

You may also like...