Konkurs #Szkoła z klimatem

Zachęcamy do udziału w konkursie ekologicznym #Szkołazklimatem dla miejskich szkół średnich. Do zdobycia nagroda główna – 100 tys. zł na realizację młodzieżowego projektu adaptacji do zmian klimatu.
Na przygotowanie projektów uczniowie, pod opieką nauczycieli, mają teraz więcej czasu, ponieważ przedłużono termin nadsyłania prac konkursowych.
Zgłoszenia można przesyłać poprzez elektroniczny formularz konkursowy do 30 kwietnia 2021 r. dostępny na stronie www.nfosigw.gov.pl/szkolazklimatem, na której znajdują się również wszystkie informacje wraz z regulaminem konkursu.
Ogólnopolski konkurs NFOŚiGW „Szkoła z klimatem” ma na celu przede wszystkim uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizację do działania w tym kierunku, poprzez zainteresowanie zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków.

Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu mini planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. Należy wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.

Organizator: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

You may also like...