Grupy terapeutyczne dla młodzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Prowadzi rekrutację do 2 grup dla młodzieży

 

 1. Grupa terapeutyczno – rozwojowa

Dla młodzieży w wieku 13 – 16l, która :

 • doświadcza nadużyć w bieżących bliskich relacjach (przemoc psychiczna i/lub fizyczna);
 • doświadcza trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych;
 • doświadcza trudności w relacjach rodzinnych, szczególnie wynikających z faktu wychowywania się w rodzinie z problemem alkoholowym

Cel grupy :

 • rozwój umiejętności społecznych tj poszerzenie umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, stawiania granic,
 • budowanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych
 • poszerzenie świadomości w obszarze zasobów i ograniczeń w kontakcie z innymi ludźmi
 • radzenie sobie z emocjami;
 • budowanie poczucie własnej wartości;
 • rozwiązywanie trudności osobistych przy wsparciu ze strony rówieśników i terapeutów.

 

 1. Grupa o charakterze psychoedukacyjno – rozwojowym

Dla młodzieży:  DDA w wieku 16-20 r.ż, wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym.

Cel grupy :

 • dotarcie do emocji, które wywołuje dorastanie w rodzinie alkoholowej;
 • zbudowanie poczucia własnej wartości;
 • rozpoznanie własnych, mocnych stron;
 • zwiększenie otwartości i odwagi w kontakcie z rówieśnikami;
 • poznanie własnych potrzeb i wartości;
 • nauka przełamywania sztywnych schematów funkcjonowania, wynikająca z życia w rodzinie z problemem alkoholowym

Rekrutacja do grup ma charakter konsultacji rodzinnej, na którą zapraszamy wszystkich członków rodziny a także indywidualnej.

Szczegółowych informacji udzielają:

Edyta Sinacka – Kubik tel 798 063 910

Magdalena Świstun tel 503 800 122

Magdalena Jabrocka tel 502 156 113

 

You may also like...