Edukacyjny Program Stypendialny

Edukacyjny program stypendialny – to program wsparcia finansowego dla uzdolnionych uczniów, który pozwoli rozwijać ich talenty i zainteresowania.

Więcej informacji na temat Edukacyjnego Programu Stypendialnego Jacka Burego – Fundacji Przedsiębiorczość, Rozwój, Edukacja i formularz aplikacyjny znajdują się na stronie:

https://fundacjapre.pl/projekty/edukacyjny-program-stypendialny/

You may also like...