3. miejsce VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w rankingu mierzonym metodą EWD

W raportach Instytutu Badań Edukacyjnych narzędziem oceny szkół jest tzw. Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) – zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. Jest to metoda pomiaru jakości nauczania i postępów w nauce, w której wykorzystywane są dwa pomiary osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. W przypadku liceów polega na porównaniu indywidualnych wyników z egzaminu gimnazjalnego z egzaminem maturalnym, pozwalając ocenić ewaluację pracy liceum.

Najnowszy raport z punktacją EWD obejmuje wyniki matur z ostatnich trzech lat: 2015-2017.

Nasza szkoła otrzymała łącznie 10 pkt EWD, z czego 5,7 pkt z przedmiotów humanistycznych i 4,3 pkt ze ścisłych, co pozwoliło na zajęcie 3. miejsca wśród najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście.

You may also like...