”Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”: kursy e-learningowe

W imieniu organizatorów zapraszamy zainteresowanych uczniów, do udziału w kursach e-learningowych organizowanych w semestrze letnim roku szkolnego 2019/2020 w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Kursy poświęcone będą następującej tematyce:

Zapisy na wszystkie kursy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1

Wszystkie kursy poprowadzone zostaną na uczelnianej platformie Moodle Politechniki Gdańskiej: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/.

Kursy z informatyki prowadzone będą jako kursy blended-learning, poprzez zintegrowanie ich ze spotkaniami akademickimi z tego przedmiotu.

Szczegółowe informacje (m.in. opis tematyki, harmonogram, nazwiska prowadzących) dostępne są pod wskazanymi powyżej adresami.

Dodatkowo na stronie:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1458
dostępny jest – jako przykład – otwarty dla wszystkich kurs e-learningowy „Zastosowania pochodnej funkcji”.

You may also like...