Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Klasy o profilu biologiczno – chemicznym biorą corocznie udział w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Możesz również polubić…